• |
  • E-mail kontakt: obchod@spirko.sk

O firme

Vážený zákazníci,

vítam Vás pri prezeraní web prezentácie, ktorá Vám predstaví komplexne sortiment a služby našej spoločnosti.

     Spoločnosť ŠPIRKO s.r.o.® Košice, sa od svojho založenia v roku 1996 venuje predaju železiarskeho tovaru, zahŕňajúc náradie a nástroje pre remeselníkov, stavebníctvo, záhradkárske potreby a rôzny priemyselný tovar. O zákazníkov sa stará 8 vyškolených zamestnancov, ktorí zabezpečujú predaj a distribúciu tovaru, poradenstvo, cenové kalkulácie a rozvoz tovaru pomocou vlastného firemného vozového parku a technického vybavenia. Sklad predstavuje približne 6500 pravidelne dopĺňaných druhov tovaru od výrobcov z celého sveta. Marketingové oddelenie pripravuje pravidelne cenové zvýhodnenia sezónneho tovaru, o ktorých Vás budeme včasne informovať aj prostredníctvom sekcie AKCIA v tejto prezentácii.

Počas pôsobenia našej spoločnosti na tuzemskom i zahraničných trhoch sa názov:

Š iroký sortiment
P romptné dodávky
I  ndividuálny prístup
R ozvoz zdarma
K omplexná starostlivosť
O ptimálne ceny

stal skratkou spokojnosti pre našich zákazníkov: malopredajne, stavebné firmy, MTZ oddelenia podnikov, stolárske a zámočnícke dielne a pod.

      Pravidelnou aktualizáciou webu a zohľadnením Vašich postrehov a návrhov sa budeme snažiť zlepšiť spoluprácu so súčasnými i novými zákazníkmi. Na zverejnených kontaktoch môžete akýmkoľvek spôsobom objednať tovar, získať radu či informáciu, podľa Vašej potreby.

      Verím, že Vás naša ponuka osloví a teším sa spoluprácu.

Špirko s.r.o.